Senra63

Sn 63 Pb 37
Schmelzpunkt
183ºC
Formate
Fülldraht, Lingotillo, Massivdraht, Varilla